Mieszkania na sprzedaż


KLATKAPIĘTRONUMERWIDOKPOWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA BALKONULICZBA POKOICENAKARTA
1 0 M1 S/E 60,50 m² 10.80 m² 2 968000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 0 M2 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 206400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 0 M3 N/W 33,00 m² 6.10 m² 2 858000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M4 S/E 40,10 m² 10.50 m² 2 681700 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M5 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 633500 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M6 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 128600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M7 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 252800 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M8 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 182600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M9 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 710600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 1 M10 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 795600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M11 S/E 40,10 m² 10.50 m² 2 721800 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M12 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 694000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M13 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 170400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M14 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 299200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M15 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 226400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 2 M16 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 sprzedany
1 2 M17 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 842400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M18 S/E 40,10 m² 10.50 m² 2 761900 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M19 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 754500 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M20 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 212200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M21 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 345600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M22 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 270200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M23 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 794200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 3 M24 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M25 S/E 40,10 m² 10.50 m² 2 sprzedany
1 4 M26 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 754500 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M27 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 212200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M28 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 345600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M29 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 270200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M30 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 794200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 4 M31 S/E 46,80 m² 12.40 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M32 S/E 40,10 m² 10.90 m² 2 781950 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M33 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 784750 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M34 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 233100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M35 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 1 368800 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M36 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 292100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M37 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 815100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 5 M38 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M39 S/E 40,10 m² 10.50 m² 2 781950 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M40 N/W 60,50 m² 10.80 m² 2 1 784750 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M41 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 1 233100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M42 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 sprzedany
1 6 M43 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 292100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M44 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 815100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 6 M45 S/E 4680 m² 11.90 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 7 M46 S/E 50,20 m² 20.80+ 59.20 m² 3 1 163650 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 7 M47 N/W 61,00 m² 29.00+ 57.50 m² 3 sprzedany
1 7 M48 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 sprzedany
1 7 M49 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 sprzedany
1 7 M50 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 401600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 7 M51 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 sprzedany
1 7 M52 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 1 029600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 8 M53 S/E 50,20 m² 31.70 m² 3 sprzedany
1 8 M54 N/W 61,00 m² 40.10 m² 3 sprzedany
1 8 M55 N/W 41,80 m² 10.30 m² 2 sprzedany
1 8 M56 N/W 46,40 m² 11.50 m² 2 sprzedany
1 8 M57 N/W 43,80 m² 6.10 m² 2 1 401600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
1 8 M58 S/E 41,80 m² 6.50 m² 2 sprzedany
1 8 M59 S/E 46,80 m² 11.90 m² 2 1 029600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 0 M1 S/E 44,00 m² 11.20 m² 2 704000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 0 M2 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 266200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 0 M3 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 266200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M4 S/E 49,00 m² 12.40 m² 2 833000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M5 N/W 44,00 m² 11.30 m² 2 1 188000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M6 N/W 44,00 m² 10.90 m² 2 1 188000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M7 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 314900 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M8 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 314900 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M9 S/E 46,80 m² 12.20 m² 2 795600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 1 M10 S/E 46,80 m² 12.00 m² 2 795600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M11 S/E 49,00 m² 12.40 m² 2 882000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M12 N/W 44,00 m² 11.30 m² 2 1 232000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M13 N/W 44,00 m² 10.90 m² 2 1 232000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M14 S/E 48,70 m² 12.00 m² 2 1 363600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M15 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 363600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M16 S/E 46,80 m² 12.20 m² 2 842400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 2 M17 S/E 46,80 m² 12.00 m² 2 842400 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M18 S/E 49,00 m² 18.40 + 51.90 m² 2 982940 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M19 N/W 48,90 m² 20.90+ 56.90 m² 2 1 474824 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M20 S/E 44,00 m² 10.90 m² 2 1 276000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M21 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 412300 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M22 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 412300 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M23 S/E 46,80 m² 12.20 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 3 M24 S/E 46,80 m² 12.00 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M25 S/E 49,00 m² 33.70 m² 2 931000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M26 N/W 48,90 m² 32.60 m² 2 1 418100 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M27 N/W 44,00 m² 10.90 m² 2 1 276000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M28 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 412300 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M29 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 412300 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M30 S/E 46,80 m² 12.70 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 4 M31 S/E 46,80 m² 12.50 m² 2 889200 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M32 S/E 49,00 m² 35.10 m² 2 955500 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M33 N/W 48,90 m² 32.60 m² 2 1 442550 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M34 N/W 44,00 m² 10.90 m² 2 1 298000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M35 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 436650 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M36 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 436650 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M37 S/E 46,80 m² 12.20 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 5 M38 S/E 46,80 m² 12.00 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 6 M39 S/E 49,00 m² 33.70 m² 2 955500 złpobierzrezerwacjazapytaj
2 6 M40 N/W 48,90 m² 32.60 m² 2 sprzedany
2 6 M41 N/W 44,00 m² 10.90 m² 2 1 298000 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 6 M42 N/W 48,70 m² 12.00 m² 2 1 436650 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 6 M43 N/W 48,70 m² 20.30 m² 2 1 436650 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 6 M44 S/E 46,80 m² 12.20 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
2 6 M45 S/E 46,80 m² 12.00 m² 2 912600 złpobierzwolnyzapytajrezerwuj
KLATKAPIĘTRONUMERPOWIERZCHNIACENA/M²
- -1 piwnica 1 4,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 2 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 3 2,10 m² sprzedany
- -1 piwnica 4 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 5 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 6 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 7 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 8 1,8 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 9 2,20 m² sprzedany
- -1 piwnica 10 2,30 m² sprzedany
- -1 piwnica 11 2,30 m² sprzedany
- -1 piwnica 12 2,30 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 13 2,30 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 14 3,20 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 15 2,50 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 16 2,50 m² sprzedany
- -1 piwnica 17 2,80 m² sprzedany
- -1 piwnica 18 2,20 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 19 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 20 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 21 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 22 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 23 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 24 2,20 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 25 3,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 26 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 27 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 28 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 29 2,60 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 30 3,20 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 31 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 32 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 33 2,1 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 34 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 35 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 36 1,70 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 37 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 38 1,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 39 1,70 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 40 2,00 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 41 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 42 2,30 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 43 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 44 2,30 m² sprzedany
- -1 piwnica 45 2,30 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 46 2,60 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 47 4,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 48 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 49 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 50 2,10 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 51 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 52 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 53 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 54 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 55 1,90 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 56 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 57 2,40 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
- -1 piwnica 58 2,00 m² 6000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 17 23,20 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
KLATKAPIĘTRONUMERWIDOKPOWIERZCHNIACENA
HG I -1 miejsce postojowe 1 - 21,10 m² sprzedany
HG I -1 miejsce postojowe 2 - 21,90 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG I -1 miejsce postojowe 3 - 21,20 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG I -1 miejsce postojowe 4 - 21,90 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG I -1 miejsce postojowe 5 - 18,30 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG I -1 miejsce postojowe 6 - 19,10 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 1 - 22,30 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 2 - 22,80 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 3 - 19,10 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 4 - 16,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 5 - 16,00 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 6 - 15,30 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 7 - 15,60 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 8 - 17,60 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 9 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 10 - 14,10 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 11 - 14,10 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 12 - 15,60 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 13 - 19,40 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 14 - 23,40 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 15 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 16 - 13,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 17 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 18 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 19 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 20 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 21 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 22 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 23 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 24 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 25 - 14,80 m² sprzedany
HG II -1 miejsce postojowe 26 - 14,80 m² sprzedany
HG II -1 miejsce postojowe 27 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG II -1 miejsce postojowe 28 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 1 - 16,00 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 2 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 3 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 4 - 14,80 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 5 - 14,80 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 6 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 7 - 14,50 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 8 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 9 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 10 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 11 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 12 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 13 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 14 - 13,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 15 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 16 - 14,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 18 - 25,20 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 19 - 24,60 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 20 - 23,80 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 21 - 22,70 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 22 - 14,00 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 23 - 16,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 24 - 16,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 25 - 16,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 26 - 15,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 27 - 16,60 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 28 - 16,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 29 - 16,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 30 - 16,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 31 - 16,40 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 32 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 33 - 19,60 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 34 - 22,50 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 35 - 16,10 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 36 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 37 - 15,30 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 38 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 39 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 40 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 41 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 42 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 43 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 44 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 45 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 46 - 16,50 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 47 - 16,50 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 48 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 49 - 15,90 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG III -1 miejsce postojowe 50 - 17,90 m² sprzedany
HG III -1 miejsce postojowe 51 - 17,90 m² sprzedany
HG III -1 miejsce postojowe 52 - 16,80 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 1 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 2 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 3 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 4 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 5 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 6 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 7 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 8 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 9 - 14,80 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 10 - 14,80 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 11 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 12 - 14,20 m² sprzedany
HG IV -1 miejsce postojowe 13 - 14,20 m² sprzedany
HG IV -1 miejsce postojowe 14 - 12,70 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 15 - 14,20 m² 83000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 16 - 19,60 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 17 - 19,40 m² sprzedany
HG IV -1 miejsce postojowe 24 - 19,80 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 25 - 19,80 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 26 - 24,40 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 27 - 24,40 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj
HG IV -1 miejsce postojowe 28 - 24,40 m² sprzedany
HG IV -1 miejsce postojowe 29 - 22,60 m² 95000 złwolnyzapytajrezerwuj

POWIERZCHNIA:expand_lessexpand_more CENA:expand_lessexpand_more

Polecamy również nasze inwestycje w innych miastach:

Budnex deweloper